ߓynE@
1817~
n
Vs擌R3
1160~
n
Vs撹
擌R n 1817~ 撹 n 1160~
2270~
n
Vs敶
1240~
n
Vs掛T
敶 n 2270~ 掛 n 1240~
2100~
n
Vs攒RY2
1512~
n
Vs։b
攒RY n 2100~ ։b n 1512~